Bator Sambuev vs Denis Yevseev – Novgorod Open 1999.03.25

Blindfold Chess Games
Blindfold Chess Games
Bator Sambuev vs Denis Yevseev - Novgorod Open 1999.03.25
/

Bator Sambuev vs Denis Yevseev
Novgorod Open Novgorod RUS round 7 1999.03.25
London System: Poisoned Pawn Variation 0-1