Ding Liren vs Bu Xiangzhi – Maotai Prince Cup Kings 2009.09.19

Blindfold Chess Games
Blindfold Chess Games
Ding Liren vs Bu Xiangzhi - Maotai Prince Cup Kings 2009.09.19
/

Ding Liren vs Bu Xiangzhi
Maotai Prince Cup Kings Jinzhou round 3 2009.09.19
Queen’s Gambit Declined: Ragozin Defense 1-0