Jan Gustafsson vs Vladimir Kramnik – Dortmund Sparkassen 2012.07.14

Blindfold Chess Games
Blindfold Chess Games
Jan Gustafsson vs Vladimir Kramnik - Dortmund Sparkassen 2012.07.14
/

Jan Gustafsson vs Vladimir Kramnik
Dortmund Sparkassen Dortmund GER round 2 2012.07.14
King’s Indian Defense: Exchange Variation 0-1