Jonny Hector vs Magnus Carlsen – Sigeman & Co 2004.04.30

Blindfold Chess Games
Blindfold Chess Games
Jonny Hector vs Magnus Carlsen - Sigeman & Co 2004.04.30
/

Jonny Hector vs Magnus Carlsen
Sigeman & Co Malmo SWE round 1 2004.04.30
Sicilian Defense: Four Knights Variation, Cobra Variation 1/2-1/2