Judit Polgar vs Anatoly Karpov – 7th Essent 2003.10.12

Blindfold Chess Games
Blindfold Chess Games
Judit Polgar vs Anatoly Karpov - 7th Essent 2003.10.12
/

Judit Polgar vs Anatoly Karpov
7th Essent Hoogeveen NED round 1 2003.10.12
Russian Game 1-0