Judit Polgar vs Shakhriyar Mamedyarov – Bled Olympiad 2002.10.29

Blindfold Chess Games
Blindfold Chess Games
Judit Polgar vs Shakhriyar Mamedyarov - Bled Olympiad 2002.10.29
/

Judit Polgar vs Shakhriyar Mamedyarov
Bled Olympiad Bled SLO round 4 2002.10.29
Ruy Lopez: Morphy Defense, Tartakower Variation 1-0