Magnus Carlsen vs Bu Xiangzhi – World Cup 2017.09.09

Blindfold Chess Games
Blindfold Chess Games
Magnus Carlsen vs Bu Xiangzhi - World Cup 2017.09.09
/

Magnus Carlsen vs Bu Xiangzhi
World Cup Tbilisi GEO round 3.1 2017.09.09
Italian Game: Giuoco Piano 0-1