Markus Ragger vs Alireza Firouzja – 23rd European Teams 2021.11.12

Blindfold Chess Games
Blindfold Chess Games
Markus Ragger vs Alireza Firouzja - 23rd European Teams 2021.11.12
/

Markus Ragger vs Alireza Firouzja
23rd European Teams Terme Catez SLO round 1.1 2021.11.12
Caro-Kann Defense: Two Knights Attack, Mindeno Variation 0-1