Nikolaj Mikkelsen vs David Howell – Politiken Cup 2006.07.24

Blindfold Chess Games
Blindfold Chess Games
Nikolaj Mikkelsen vs David Howell - Politiken Cup 2006.07.24
/

Nikolaj Mikkelsen vs David Howell
Politiken Cup Copenhagen DEN round 3.8 2006.07.24
Ruy Lopez: Berlin Defense, Berlin Wall 1/2-1/2