Rustam Mashrukovich Kasimdzhanov vs Garry Kasparov – Linares 2005.03.04

Blindfold Chess Games
Blindfold Chess Games
Rustam Mashrukovich Kasimdzhanov vs Garry Kasparov - Linares 2005.03.04
/

Rustam Mashrukovich Kasimdzhanov vs Garry Kasparov
Linares Linares ESP round 9 2005.03.04
Semi-Slav Defense: Meran Variation 0-1