Sergey Karjakin vs Alexander Areshchenko – UKR-ch U20 2001.??.??

Blindfold Chess Games
Blindfold Chess Games
Sergey Karjakin vs Alexander Areshchenko - UKR-ch U20 2001.??.??
/

Sergey Karjakin vs Alexander Areshchenko
UKR-ch U20 Kharkov 2001.??.??
Sicilian Defense: Alapin Variation 1-0