Shakhriyar Mamedyarov vs Valery Konstantinovich Neverov – FIDE World Championship Knockout Tournament 2004.06.19

Blindfold Chess Games
Blindfold Chess Games
Shakhriyar Mamedyarov vs Valery Konstantinovich Neverov - FIDE World Championship Knockout Tournament 2004.06.19
/

Shakhriyar Mamedyarov vs Valery Konstantinovich Neverov
FIDE World Championship Knockout Tournament Tripoli LBA round 1.1 2004.06.19
English Opening: Agincourt Defense 1/2-1/2