Vassily Ivanchuk vs Baadur Aleksandrovich Jobava – Chess Olympiad 2010.09.28

Blindfold Chess Games
Blindfold Chess Games
Vassily Ivanchuk vs Baadur Aleksandrovich Jobava - Chess Olympiad 2010.09.28
/

Vassily Ivanchuk vs Baadur Aleksandrovich Jobava
Chess Olympiad Khanty-Mansiysk RUS round 7 2010.09.28
Caro-Kann Defense 1-0