Veselin Topalov vs Garry Kasparov – 10th Euwe Memorial 1996.03.22

Blindfold Chess Games
Blindfold Chess Games
Veselin Topalov vs Garry Kasparov - 10th Euwe Memorial 1996.03.22
/

Veselin Topalov vs Garry Kasparov
10th Euwe Memorial Amsterdam NED round 1 1996.03.22
Sicilian Defense: Najdorf Variation 1-0