Viacheslav Ragozin vs Vasja Pirc – Moscow 1935.03.08

Blindfold Chess Games
Blindfold Chess Games
Viacheslav Ragozin vs Vasja Pirc - Moscow 1935.03.08
/

Viacheslav Ragozin vs Vasja Pirc
Moscow Moscow URS round 16 1935.03.08
Semi-Slav Defense: Meran Variation 1-0