Vladimir Kramnik vs Garry Kasparov – Korchnoi Birthday KO 2001.04.29

Blindfold Chess Games
Blindfold Chess Games
Vladimir Kramnik vs Garry Kasparov - Korchnoi Birthday KO 2001.04.29
/

Vladimir Kramnik vs Garry Kasparov
Korchnoi Birthday KO Zurich SUI round 3.2 2001.04.29
Semi-Slav Defense Accepted 1-0