Vlastimil Vodicka vs Jiri Lechtynsky – 14th Army-ch 1967.??.??

Blindfold Chess Games
Blindfold Chess Games
Vlastimil Vodicka vs Jiri Lechtynsky - 14th Army-ch 1967.??.??
/

Vlastimil Vodicka vs Jiri Lechtynsky
14th Army-ch Prague round 1 1967.??.??
Dutch Defense: Classical Variation, Ilyin-Zhenevsky Variation 0-1