Zhansaya Abdumalik vs Aditya Mittal – 1st Sharjah Masters 2017 2017.03.28

Blindfold Chess Games
Blindfold Chess Games
Zhansaya Abdumalik vs Aditya Mittal - 1st Sharjah Masters 2017 2017.03.28
/

Zhansaya Abdumalik vs Aditya Mittal
1st Sharjah Masters 2017 Sharjah UAE round 6.32 2017.03.28
Sicilian Defense: Najdorf Variation 0-1